Services

pets-cats-050418-tall-banner.jpg

ค้นหาร้านค้า และบริการเกี่ยวกับสัตว์

ครอบคลุมทั้ง สถานพยาบาล คลินิก โรงแรม สปา Pet Shop และบริการที่เกี่ยวข้องต่างๆ

comfort-comfortable-contemporary-920382.

ระบบรีวิวและโปรโมชั่น

ผู้ใช้บริการสามารถดูข้อมูลและรีวิวร้านค้าที่มาจากผู้ใช้บริการจริง เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ และแอพลิเคชั่นยังมีระบบโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ สำหรับช่วยส่งเสริมการขายให้กับเจ้าของกิจการ

Holding Phones

บันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง

สามารถบันทึกข้อมูลสัตว์เลี้ยง ทั้งประวัติส่วนตัวสัตว์ ประวัติเจ้าของ รวมไปถึงประวัติสุขภาพและการรักษา ให้ผู้ใช้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้วยการเปลี่ยนจากสมุดบันทึกประจำตัวแบบกระดาษ มาอยู่บนแอพลิเคชั่น

ทั้งหมด

0111.jpg

โครงการ “Find My Tangmo”

โครงการเพื่อสังคมที่ผู้ใช้สามารถค้นหาสัตว์จรจัดที่ตรงกับความต้องการเพื่อรับอุปการะ โดยเป็นโครงการที่แตงโมร่วมมือกับสถานรับเลี้ยงสัตว์จรจัดในประเทศไทย โดยมีโครงการนำร่องในเขตื้นที่ EEC 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอล (depa)