About Us

aboutpic
tmlogo.png

แตงโมเป็นระบบที่รวบรวมบริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร โดยแตงโมทำหน้าที่รวบรวมบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร การจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นของสัตว์ทั้งประวัติส่วนตัวและประวัติสุขภาพ ตลอดจนการเชื่อมสังคมระหว่างผู้ใช้งานกับเจ้าของธุรกิจหรือร้านค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็น Community สำหรับสัตว์เลี้ยงและคนเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร ผ่าน Application บนมือถือภายใต้แนวคิด

“Everything Pets In Your Hands”